Hinder

1/18

Nivå Insane = Här snackar vi INSANE. Du kanske inte har några gränser och du har säkert ett pannben av stål. Det går inte att förklara hur utmanande denna nivå är. Men vi garanterar att du kommer bli utmattad efter loppet.

Nivå Average = Utmanande men med enstaka hjälpmedel. Denna nivå passar dig som har deltagit i tidigare lopp. Average-hinder går ihop med några enstaka

Insane-hinder och även några Rookie-hinder.

Nivå Rookie = Är till för dig som vill prova på hinderbanelopp eller precis börjat utöva OCR.

Denna nivå är våran lättaste men fortfarande utmanande. På dessa hinder finns hjälpmedel på flesta hinder, du kommer klara hela banan!

Mycket händer i Falun och vi vet inte exakt hur många hinder vi kommer få plats med på grund av diverse byggnationer. Vårat mål är 50 hinder men exakta antalet hinder kommer publiceras på hemsida och sociala medier.

E-mail: info@insaneocr.se @copyright 2019 InsaneOCR